Friday, September 21, 2007

滯脹

通脹加上負利率下, 滯脹及經濟下滑風險大增....

保值的商品, 例如黃金....要睇實!

紫金(2889) 龍頭, 回歸A股後, 更加一股獨大, 但價錢唔平...

靈寶(3330) 可以不理....

招金(1818) 一般...

澳華(1862) 開礦成本低, 而且極具經驗, 今年兩個金礦開始開採, 反底機會極大, 但股價表現唔好, 被市場冷落, 成交疏落, 價值被低估...

4 comments:

Forever said...

diffcult to make decision ~

爛漫的天空 said...

I prefer buying gold fund or commodity index

- chiyu - said...

黃金價格上漲唔多﹐紫金狂漲是有其他原因......紫金與招金都在國內有金礦﹐呢樣野市場好buy。靈寶太少﹐澳華是外資﹐純炒落後。
紫金按估值只看6元
但市場睇估值只是 to what extent
你話呢﹖

碌葛 said...

1862 走勢其實長期都跟住澳州上市既 SGX.AX . 與其話佢落後 , 不如話港股升得太癲 .

##HIDEME##