Tuesday, March 14, 2006

煤氣(3)

3月20 公佈業績, 唔會特別好亦唔會太差, 但我唔係想研究佢份業績

李紹基對上一次增持行動係2月20, 根據上市條例, 大股東不能在業績期前一個月內增持, 所以四叔係係最後關頭增持! 當時的股價大約係17.5

現時股價由高位回落10%, 又近番增持時的水平, 是否值得吸納呢?!

近期買賣時有錯失...要閉關一下, 諗下大方向先!

No comments:

##HIDEME##