Monday, March 20, 2006

合富輝煌(733)

廣州/深圳的地產股近日急升, 主要受惠於房地產的宏觀調控未成為十一五的重要項目, 而廣州/深圳的樓價前幾年未有跟隨上海急漲, 而且內區發展成熟, 有換樓的需求, 而深圳一二線版圖亦快被擴大

合富(733)係做物業代理的, 省內市場佔有率頗大, PE低, 息率高, 去年VP亦有入股, 有條件被炒起

如果係選房地產股...合生(754), 百仕達(1168)及588(北辰) 係最好的, 合生勝在土地儲備夠多, 而且成本低, 必上$20, 百仕達旗下紅樹西岸可入脹60億, 北辰的REIT 就快獲批, 而且A股亦可能獲批, 而且有奧運的概念

*ps:今日係2.15入左733

No comments:

##HIDEME##