Thursday, February 23, 2006

煤氣(3)

升到上19.5, 四叔係咁大手增持, 恆發(97)亦出手增持, 四叔私有化恆發的動機相當明顯, 就係煤氣的價值!

PE 成35倍, 2厘的股息回報.....點搞呀!

首先, 龍翔彎就快開售, 煤氣我唔SURE 有份得分賬, 但地皮本身就係煤氣的南廠.

另外, 手持內地超過30 個燃汽項目, 08 年可佔現時利潤的40%.

再另外, 開始開拓內地的供水業務, 內部回報只有四叔最清楚....

我當然唔會直接買煤氣啦, 恆發手持煤氣的權益已經大過本身的市值, 其餘業務全部係FREE....

好彩係13.65 入左恆發, 唔係今晚肯定訓唔著!

1 comment:

lolento said...

翔龍彎SURE 有得分,同埋市場睇好內地供氣市場,你好醒揸(97) 好過(3)!

##HIDEME##